El management al segle XXI

Acompanyem i assessorem els nostres clients en els processos de transformació i gestió del canvi a les organitzacions. A través de la consultoria estratègica ajudem a enfrontar el nou management amb les màximes garanties i prenent les decisions més adequades per a cada negoci. Partim de tres perspectives essencials, l’estratègia, la innovació i la transformació cultural i algunes premisses clau:

Més estratègia i menys planificació

Per gestionar necessitem definir visions que ens ordenin el criteri, però la planificació com exercici de programació detallat serà cada vegada més efímer en el temps i deurà complementar-se amb poderosos esforços d’innovació. Necessitarem organitzacions ambidextres que no sàpiguen només explotar, sinó també explorar futurs.

Capacitat d’adaptació

La innovació, la transformació digital i la gestió del canvi es mesclen. S’ha de fer-ho tot: crear valor diferencial per als clients des de la innovació, digitalitzar-se (tota l’empresa serà més o menys una empresa de software) i remoure les estructures per poder seguir els nostres clients en els seus propis processos de transformació.

Agilitat

L’agilitat ho és tot i és capaç de guanyar polsos a la dimensió. La desburocratització requereix sentit d’urgència. Sense agilitat, les oportunitats es desvaneixen.

La centralitat del client

La pregunta més important sempre és: què necessitaran els nostres clients que no ens sàpiguen expressar? Posar el client a centre és tenir una organització flexible, tot i que és fàcil de dir i molt complicat de realitzar. Els clients són aquelles persones que se’n van sense demanar permís.

La gestió del talent i del no talent

Més difícil que gestionar el talent és gestionar el no-talent i el talent oscil·lant. Les persones de talent són aquelles que sistemàticament donen resultats per dalt de la mitjana. Davant el canvi digital, també el talent deurà adaptar-se. Moltes vegades el problema del no-talent no prové del fet que no se sàpiga o no es vulgui aprendre, el problema radica en què no saben desaprendre.

Líders que omplen les agendes de sentit

Els líders no només han d’aportar visió, han d’expressar propòsit, també. El relat dels nous líders s’amaga en la seva agenda. El que diuen tenen molt de relatiu, el que fan és determinant per la seva credibilitat.