Menú
“Les estratègies no són alguna cosa que s’espera, sinó que es treballa”
· Peter Drucker ·

Estratègia

L’estratègia ocupa un lloc d’honor en el management. A Lead To Change entenem l’estratègia empresarial com la capacitat per escollir les millors opcions i el compromís per focalitzar-se en elles. En un món immers en el canvi continu, l’estratègia ha de comptar amb una planificació àgil i efectiva que posi en ordre els recursos sense burocratitzar els processos, amb grans dosis d’innovació, la qual té cada vegada una importància més  decisiva.

Perquè un pla estratègic pugui ser un guió d’actuacions reals, ha de comptar amb la capacitat per dur a terme una gestió del canvi. Per això, transformem els plans estratègics en una doble agenda, l’agenda estratègica i l’agenda d’innovació.

•Plans i agendes estratègiques
•Desplegament de plans estratègics
•Model de negoci
•Alineament estratègic

“Si vols fer alguna cosa nova, deixa de fer alguna cosa antiga”
· Peter Drucker ·

Innovació

La innovació consisteix en posar el futur en l’agenda del present i en construir calendaris en què l’exploració trobi un lloc entre les gestions dels negocis actuals.

Introduir la innovació de veritat en la presa de decisions, en la gestió o en els processos, requereix sortir de la nostra zona de confort i aprendre a gestionar de manera diferent. Aconseguir-ho requereix una major capacitat d’empoderament de les persones. Creiem en el talent, tant intern com extern, i en la combinació de tots dos, com la millor eina per trobar i implantar les millors solucions per a cada cas i per a cada client.

• Models d’innovació
• Barcelona Innovation Office
• Definició de Reptes d’Innovació
• Intraemprenedoria
• Ecosistemes d’innovació

“L’autenticitat com a base del compromís és una aposta per fugir de la mediocritat”
· Xavier Marcet ·

Transformació

Ja sigui perquè canvien les necessitats del client, perquè la competència fa propostes més interessants o perquè la tecnologia ens permet millorar, en uns entorns en constant evolució, les organitzacions s’enfronten cada vegada més a la necessitat de transformar allò que al llarg del temps els ha fet ser qui són.

Per a aconseguir que aquest canvi es realitzi amb èxit és necessari que les persones i organitzacions aprenguin i desaprenguin i adaptin la seva cultura sent capaços de convertir els nous conceptes, mètodes o hàbits en una pràctica personal.

• Transformació digital i cultural
• Excel·lència operativa
• Experiència client
• Intel·ligència de negoci
• Agenda de comunicació
• Gestió del canvi
• Estratègia de gestió de persones